2 Haziran 2012 Cumartesi

Yaşasın Mezun Olduk...hep beraber çok güzel ve duygu dolu bir gün daha yaşadık . Sizi seviyorum canlarım ... Yolunuz açık olsun...

6 Ekim 2011 Perşembe

FİİLDE YAPI

FİİLDE YAPI

1. "Suçlanıyordu" eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylem ile aynı kip ve yapıdadır?

A) Altı yaşına kadar hiç konuşmamış.

B) Ara sıra küçük kardeşine bakıyordu.

C) Ben de onun dediklerini yapacakmışım.

D) İki yılda bir, ev adresini değiştiriyordu.

2. "Olmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tek başına eylemdir?

A) Çocuklar gelmeden evde olmalıyım.

B) Kalorifer bozulunca soğuktan hasta olduk.

C) Kızı işinde yükseldikçe o da mutlu oluyordu.

D) Bize de yer ayırmanıza gerçekten memnun oldum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik bildiren kurallı bileşik eylemin olumsuzu kullanılmıştır?

A) Kuru güz yaprakları uçuşmuyor Rüzgârda.

B) Bu şekilde hedeflerine asla ulaşamaz.

C) Hoşuna gitmeyen soruları yanıtlamaz.

D) Bu ameliyattan sonra ağrı hissetmeyeceksiniz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bileşik eylem" kullanılmıştır?

A) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman.

B) Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak.

C) Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarıvermiş evi.

D) Bir şeyler hatırlatıyor belki maceramızdan.

5. "Sahilde gezerken nerdeyse bayılacaktım. "

Aşağıdaki altı çizili bileşik eylemlerden hangisi,altı çizili sözün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir?

A) Çekim hazırlıklarını üç günde tamamlayıverdi.

B) Ahmet salondaki misafirleri oyalayadursun.

C) Gecen yaz Bodrum'da boğulayazdım.

D) Yeterli desteği olmayınca hazırlanamadı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem yoktur?

A) Teklifini hiç düşünmeden kabul etmeliydin.

B) Vişneler, kirazlar olmuştur şimdi oralarda.

C) Bana biraz su vermesini rica ettim.

D) Kaşla göz arasında yanımızdan kayboldu.

7. Aşağıdakilerin hangisi "yapamam" fiilinin olumlusudur?

A) Yapabilirim B) Yaparım

C) Yapayım D) Yapsam

8. "Hazırlardım" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bileşik yapılı bir fiildir.

B) Türemiş yapılı bir fiildir.

C) Bileşik zamanlı bir fiildir.

D) 1. Tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit hem de bileşik yapılı bir fiil kullanılmıştır?

A) Kendisine hatırlattım anahtarı eve bırakacak.

B) Bakamam, boş yere bana ısrar etmeyin.

C) Dışarı atıvereceğim sonra yalvaracaksın.

D) Bütün gece düşündü ve sabah kararını açıkladı.

10. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) Asıldı B) Ekledi

C) Diledi D) Açıldı


11. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) Daldan birkaç elma kopardı.

B) Fazla eşyaları dışarı çıkardı.

C) İki saatte ödevlerini bitirdi.

D) Dolaba koymasak çoktan çürürdü.

12. Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Fark etmek B) Zannetmek

C) Şükretmek D) Azmetmek

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil diğerlerinden farklı şekilde oluşturulmuştur?

A) Onun suçsuzluğuna kimseyi inandıramadı.

B) En sonunda arkadaşlarının yardımına başvurdu.

C) Dün akşam televizyonun karşısında uyuyakalmış.

D) Son kitabınızı akşama kadar okuyuverdim.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılıdır?

A) Vedalaşırken dostlarına tek tek sarıldı.

B) Doğum gününde de arkadaşlarınca anıldı.

C) Yaptığı yemeklerden yemeyince kızdı.

D) Çok yorulduğundan bir köşeye kıvrıldı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yansımadan türemiş bir fiildir?

A) Sinek vızıltıları giderek artıyordu.

B) Çocuklar yatağın üzerinde zıplıyor.

C) Erken öten horozu komşuya verdiler.

D) Kilolarından dolayı sürekli olarak horluyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Yoksul ve kimsesizleri sürekli gözetirdi.

B) Aynı filmlerin tekrarı bizi bıktırdı.

C) Bu şiiri öğretmenimiz bana okuttu.

D) Önümüzdeki sorunlar tek tek aşıldı.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılı fiildir?

A) Yazın Antalya'ya gitmekten vazgeçtim.

B) Şimdiye kadar bir işte hiç çalışmamış.

C) Bu iş yerini yıllar boyunca o yönetti.

D) Koltuğunda kendi kendine mırıldanıyor.

18. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi zamirden türemiştir?

A) Uzmanlaştım B) Bencilleşti

C) Yaylanacaksın D) Sessizleşmiş

19. "Bilmezler yalnız yaşamayanlar

Nasıl korku verir sessizlik insana

Ne ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim

Gündüzler size kalsın verin karanlıkları"

Yukarıdaki dizelerde kaç tane türemiş yapılı fiil vardır?

A) 1 B)2 C)3 D) 4

20. "Anımsayamadım" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

B) Basit zamanlıdır.

C) Ek fiil almamıştır.

D) Basit yapılıdır.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

B

C

C

B

A

A

C

C

D

A

B

C

D

A

B

B

A

D